بازدید مدیران

هدف از بازدید مدیران از مراکز تحقیقاتی و کارخانجات ارتقا سطح کیفی محصولات و نیز بروز رسانی اقلام تولیدی با استاندارهای بین المللی است